Draadalgen in september

Draadalgen in september

Draadalgen in september Normaal gesproken is de maand september koeler en zijn er minder zonuren dan in de maand augustus. Deze septembermaand van 2014 groeit het draadalg (draadwieren) sneller dan andere jaren. De oorzaak ligt in het feit dat heel veel moerasplanten en zuurstofplanten door de natte en donkere maand augustus van dit jaar in min of meer “ herfststand” zijn overgegaan. Hierdoor wordt de groeikracht van de planten minder en sterven een aantal planten al voor een deel af. Nu in september de zonuren en de temperaturen ineens weer omhoog gaan richting augustus waarden, worden de voedingsstoffen die afgelopen tijd niet zijn opgenomen door de waterplanten en zuurstofplanten een broedplaats voor draadalgen. Het hierboven genoemde afsterven versterkt dit effect. Niet alleen ondiep water wordt overwoekerd omdat het vele zonlicht daar voor hoge temperaturen zorgt (broei), maar ook veel toppen van zuurstofplanten die horizontaal langs de wateroppervlakte liggen vormen een ondiepe voedselrijke broedplaats voor deze draad of slijm algen. Omdat het dit jaar een ongebruikelijke situatie is voor september, word ik overspoeld met vragen van klanten die zich zorgen maken over deze ontwikkeling. Het beste wat u kunt doen is de draadalgen wegnemen uit het vijvermilieu omdat je dan simpelweg voedingstoffen uit het systeem verwijdert. Als daarbij delen van planten afgeknipt moeten worden levert dat alleen maar meer winst op met de naderende winter in het vooruitzicht. Daarnaast zijn er ook moerasplanten die heel snel reageren op juist deze veranderde omstandigheden en bijna de groeikracht van draadalgen evenaren. Niet elke moerasplant reageert zo, maar enkele soorten lenen zich hier uitstekend voor. Deze kan ik voor u bijplaatsen om in toekomstige broeiperiodes alvast geworteld in uw vijver aanwezig te zijn. Op deze manier worden de nieuw vrijkomende voedingsstoffen op een goede manier opgevangen en nemen deze planten ook nog het licht weg voor de mogelijke algen groei. Herkent u dit probleem en wilt u de juiste planten in uw vijver toegevoegd hebben? Neem dan contact op en ik kom u...

Lees meer

Zomer draad alg in de zwemvijver

Zomer draad alg in de zwemvijver

Zomer draad alg in de zwemvijver De meeste zwemvijvers hebben een helofytenfilter dat in overmaat beplant is met lissen, egelskop en kalmoes. Deze planten werken goed om algen geen kans te geven, alleen vanaf half juli hebben al deze types de onhebbelijkheid om al hun groeikracht te benutten om zaden te laten groeien. Om de groei van het zaad extra te bevoordelen laten deze planten een deel van hun bladeren afsterven; deze komen dan op het ondiepe moerasgedeelte te liggen waar ze al snel door de krachtige zon aanleiding gaan geven voor de groei van draad algen of slijm algen. Juist omdat vanaf deze tijd in Nederland het meest gezwommen wordt, zal de vorming van draad alg erg hinderlijk zijn. Het is dus zaak het helofytenfilter in deze tijd van het jaar aan te vullen met planten die juist in deze periode hun grootste groeikracht hebben. Op deze manier worden de nieuw vrijkomende voedingsstoffen op een goede manier opgevangen, en nemen deze planten ook nog het licht weg voor de mogelijke algen groei. Herkent u dit probleem en wilt u de juiste planten in het filterdeel bijgeplaatst hebben? Neem dan contact op en het zwemplezier kan ongehinderd verder gaan zonder...

Lees meer

Algen in de zwemvijver

Algen in de zwemvijver

Algen in de zwemvijver. Veel mensen met een zwemvijver hebben juist in het voorjaar last van draad algen. Draad algen zijn eigenlijk groenwieren met een langgerekte meercellige structuur. Ze komen het uitbundigst voor op het ondiepe talud van het moerasplanten deel. Er zijn in de handel producten verkrijgbaar die op drie manieren draad algen kunnen voorkomen: met zware metalen (koper en zink producten), met herbiciden (enzym blokkerende landbouw vergiften) en met voedingsstoffen opnemende toevoegingen. Met name fosfaat wordt hierdoor vastgelegd. Het nadeel van al deze producten is dat ze op den duur ook schadelijk op de planten in het moerasdeel werken. Een veel gehoorde klacht is dan ook: Mijn water is wel helder, maar de waterplanten in het helofyten filter groeien niet. Dus het mooie moeras dat je denkt te krijgen om de zwemvijver heen blijft kaal en saai met wegkwijnende planten. Mijn oplossing voor dit probleem werkt op een innovatieve en duurzame mechanische manier en maakt het voor draad- en zweef algen onmogelijk een goede celstructuur op te bouwen. Dus alle voedingsstoffen blijven beschikbaar voor de planten die u wel wilt zien rond uw zwemvijver. Deze techniek kunt u natuurlijk zelf aanschaffen, maar is ook te huur bij mij. Dit kan tot een wateroppervlakte van 5000m² met een maximale lengte van 70 meter. 19 maart 2014...

Lees meer

Draadalgen in de vijver.

Draadalgen in de vijver.

Draadalgen in de vijver. Dit jaar begint het voorjaar alweer vroeg. Vanwege langdurige bladval van de afgelopen herfst is niet iedereen in staat geweest al dit blad tijdig uit de vijver te verwijderen. Ook is het een zachte winter geweest en de draadalgen in de vijver groeien alweer snel. Tijd om dit aan te pakken. Je kunt proberen alle algen er uit te gaan vissen, maar daarmee beschadig je vaak veel zuurstofplanten, die nu nog erg teer zijn met hun jonge uitlopers. Beter is het om te zorgen dat draadalgen geen kans krijgen om te gaan groeien. Dit kan natuurlijk met diverse middelen die je bij tuincentra kunt kopen, maar dan verstoor je het biologisch evenwicht. Beter is het om te zorgen dat de waterkwaliteit op orde is, waardoor de zuurstofplanten grotere groeikracht krijgen dan de algen. Door middel van het nemen van watermonsters kan ik bepalen hoe optimale waterkwaliteit bereikt kan worden. Hierna kan ik bekijken wat er in uw situatie de juiste biologische maatregelen zijn die genomen moeten worden. Als je zorgt dat aan het begin van het seizoen de vijver een goede start maakt is de kans op problemen later in het jaar kleiner. Voor een gratis watermeting binnen Apeldoorn kan er altijd contact opgenomen worden met Wessel Vijvers en Tuinen. Buiten Apeldoorn zijn hier in overleg wat kosten aan verbonden. Uiteraard bekijk ik na de meting wat voor uw vijver de beste oplossing is. Maart...

Lees meer
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin