Zuurstofplanten in bossen aanplanten.

Zuurstofplanten in bossen aanplanten.

Zuurstofplanten in bossen aanplanten.   Waarom zuurstofplanten in bossen aanplanten in uw vijver de beste oplossing is. In een natuurlijke vijver zijn zuurstofplanten onmisbaar. Met zuurstofplanten worden alle planten bedoeld die alleen onder water groeien en hoogstens alleen hun bloeiwijze boven water laten steken. Zij zorgen namelijk niet alleen voor zuurstof, maar veel belangrijker nog: ze verbruiken de voedingsstoffen die vrij in het water zitten. Ook haalt de plant hier zijn eigen groeikracht vandaan. Als u een tekort aan groeiende zuurstofplanten hebt blijven er dus voedingsstoffen over. Dit overschot van voedingsstoffen verhoogt de kans op algengroei, in de vorm van groen water of draad algen. Ik noem met nadruk in de vorige zin GROEIENDE zuurstofplanten; want door bepaalde factoren kan de groei van de zuurstofplanten stoppen terwijl er wel genoeg voedingstoffen zijn, ook dan liggen algen op de loer. Om te controleren of uw zuurstofplanten nog wel groeien is een simpele controle van de planten voldoende. Er zijn een paar soorten zuurstofplanten (glanzend fonteinkruid en waterpest) waarvan bekend is dat ze een stof afscheiden die algengroei onderdrukt (allelopatie). Dit effect is vergelijkbaar met de concurrentiestrijd van schimmels en bacteriën, waarbij schimmels stoffen afscheiden die bacteriegroei remmen. Dit effect is door de mens gebruikt om deze stoffen uit schimmels te winnen en te gebruiken tegen bacteriën (antibiotica). De beste tijd om uw zuurstofplanten bestand aan te vullen is mei t/m juli, want dan is de groeikracht van die planten nog voldoende om wortels te vormen die u ervan verzekeren dat de planten het volgende jaar terugkomen, mits de bodem van de vijver niet kaal is. In de handel en op internet zijn er legio bedrijven die mandjes met zuurstofplanten aanbieden onder het mom van “lekker makkelijk onderhoud: mandjes even opvissen, de bodem schoonzuigen en de mandjes weer terugzetten”. Deze methode heeft een groot nadeel: na verloop van tijd is de voedingsstof in de mandjes op, en sterven de zuurstofplanten af door gebrek aan wortelvoeding. Als u denkt: “dan maak ik de bodem toch niet schoon” gebeurt het volgende: de planten vinden na verloop van tijd meer voedingsstoffen buiten de mandjes dan er in. Hierdoor groeien ze alleen nog buiten de manden, en ziet u tussen de planten alle lege manden staan op de bodem. Als u hier iets aan wilt doen en u gaat proberen de lege manden eruit te vissen, blijkt dat de hele bodem één wortelkluwen is geworden waarin alle manden zitten vast gegroeid. U koopt dus eigenlijk veel meer materiaal dan nodig is terwijl u er later ook nog eens hinder van ondervindt! Om deze reden is mijn aanplant methode zodanig dat de zuurstofplanten de ruimte krijgen die ze nodig hebben, en in een later stadium makkelijker te onderhouden zijn. Er zijn veel aanbieders van zuurstofplanten in geboste vorm, maar die werken vaak met loodjes (giftig) en bosjes die zo klein zijn dat ze alleen voor een aquarium geschikt zijn. Sommige tuincentra verkopen zuurstofplanten bossen verzwaard met natuursteen strips; het nadeel daarvan is dat deze scherpe hoeken en randen hebben. Ik heb al eens meegemaakt dat de vijver lek raakte op de bodem(!) doordat er tijdens onderhoud in de vijver gelopen moest worden en er ongemerkt zo’n steenstrip door het folie was getrapt. Als een vijver op de bodem lek is, zal hij helemaal leeg moeten om...

Lees meer

Slechte werking kalk in de vijver.

Slechte werking kalk in de vijver.

Slechte werking kalk in de vijver. Waarom kalk in de vijver langzaam of niet werkt om de KH (Carbonaat hardheid) voor zuurstofplanten effectief te verhogen. Even een paar feiten op een rij om de redenatie te kunnen volgen: Carbonaat hardheid wordt in verband gebracht met de beschikbaarheid van koolzuur of kooldioxide; dit hebben de zuurstofplanten nodig om te “ademen”. Gewone planten op het land leven van kooldioxide (CO2). Planten onder water leven van opgelost kooldioxide. Om kooldioxide op te lossen in water verbruikt het water (H2O) (H2O+CO2 →H2CO3). Het ontstane H2CO3 lost weer op in water als 2H en CO3.(voor het gemak heb ik ion ladingen weggelaten) Of er dus kooldioxide in het water beschikbaar is hangt af van de hoeveelheid H en de hoeveelheid CO3 in het water De hoeveelheid H in water wordt uitgedrukt in pH en hangt samen met de hoeveelheid zuur in water. De hoeveelheid CO3 in water wordt uitgedrukt in KH. CO3 wordt carbonaat genoemd. Een carbonaat is dus een restzout van koolzuur. Bij een hoge pH is er maar heel weinig H in het water aanwezig. CO3 kan als het niet van koolzuur afkomstig is toch in het water aanwezig zijn; door bijvoorbeeld kalk (CACO3). Van kooldioxide maken zuurstofplanten zuurstof in het water. Een gebrek aan kooldioxide betekent dat de zuurstofplant in het water niet kan leven, en algen de overhand kunnen krijgen waardoor het water groen troebel wordt. In de handel wordt kalk vaak verkocht om de KH te verhogen; volgens de KH meet sets klopt dit ook. De meet sets die in de vijverhandel verkrijgbaar zijn bestaan uit druppelflesjes. In de druppelflesjes zitten chemicaliën. Er is een flesje KH, een flesje GH (gezamenlijke hardheid) en een flesje pH (heeft te maken met de zuurgraad van het water) De KH en GH testflesjes bevatten chemicaliën die verbruikt worden door het te testen water. Daarnaast bevatten de flesjes een indicator die aangeeft wanneer de toegevoegde chemicaliën uit het flesje door het vijverwater verbruikt zijn. Als het vijverwater de toegevoegde chemicaliën verbruikt heeft verandert de kleur van de indicator terug naar de kleur die het in het flesje had . Door deze kleuromslag wordt de KH of GH waarde van de vijver bepaald. Elke toegevoegde druppel van een bepaald flesje staat voor één hardheidsgraad. Echter lang niet alle gemeten KH waardes zijn aan te wenden als bewijs dat het milieu voor zuurstofplanten geschikt is. Bijvoorbeeld KH 0 is alleen te meten als de pH rond de 7 is; als de pH bijvoorbeeld 9 of hoger is zullen de eerste druppels van het KH meetflesje die je toevoegt gebruikt worden om de pH te verlagen zonder dat er al een kleuromslag optreedt. Men denkt dan vaak dat er een KH waarde is gemeten maar dat hoeft niet zo te zijn. Een tweede storende factor is dat een KH waarde gemeten boven een pH van 9 een carbonaat betreft, welke voor planten niet opneembaar is. Juist om deze reden is alleen kalk toevoegen aan de vijver niet de beste methode om de zuurstofplanten te bevoordelen ten opzichte van algen. Kalk is chemisch gezien CaCo3. Opgeloste kalk ziet er bij pH 7 zo uit: Ca(HCO3)2 Om kalk op te lossen is de volgende reactie nodig: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 In deze situatie is er vrij CO2...

Lees meer

Groen water

Groen water

Groen water. Wie kent het niet, een paar dagen warm of zonnig weer en de vijver begint steeds troebeler te  worden. Kortom je hebt ineens groen water in de vijver. Wat is er aan de hand? Door de hogere temperaturen van het water zijn bacteriën in staat organische resten (bladeren, bloesem, stuifmeel, vissenmest etc.) om te zetten in voor de planten opneembare voedingstoffen. Om echter deze voedingstoffen te kunnen verbruiken heeft een plant koolstofdioxide nodig. Beschikbaarheid van koolstofdioxide in water heeft te maken met 2 waterkwaliteitsfactoren : PH en KH. PH geeft de hoeveelheid beschikbare waterstof ionen aan (zuur). Dat wil zeggen: hoe lager de PH hoe meer waterstof ionen. Optimaal voor de vijver is een PH tussen de 6,5 en 7,5. KH is de mate van aanwezigheid van het opgeloste rest ion van koolstofdioxide (carbonaat). Om een adembaar milieu voor zuurstofplanten te hebben moeten beide factoren van een juiste waarde zijn om genoeg koolstofdioxide beschikbaar te hebben voor plantengroei. Bijvoorbeeld een PH van 9 en een KH van 8 geeft niet genoeg koolstofdioxide voor zuurstofplanten planten. Sterker nog bij deze PH waarde is het niet mogelijk de koolstofdioxide beschikbaarheid te verhogen met kalkproducten, want deze lossen dan niet op. Als eenmaal het water groen troebel is, kunnen de algen echt de overhand krijgen omdat ze nu 2 factoren beheersen die voor plantengroei nodig zijn: namelijk licht en koolstofdioxide. Bemesting was er genoeg, vanwege de verhoogde activiteit van de afbraak bacteriën, dus hebben de algen die het water groen maken nu de vrije hand om de zuurstofplanten te verstikken. Door de massale aanwezigheid van microscopisch kleine algjes wordt het water in hoog tempo van koolstofdioxide ontdaan waardoor PH en KH in rap tempo respectievelijk omhoog en naar beneden gaan (biogene ontkalking). Er zijn tal van mogelijkheden (technische en biologische, of gecombineerd) om deze ongewenste situatie te doorbreken. In elke afzonderlijke situatie is er een passende oplossing voorhanden om uw vijver weer in evenwicht te brengen, echter om dit goed af te stemmen is een plan van aanpak nodig voor uw specifieke situatie. Neem gerust contact op om met mijn hulp weer tot een helder resultaat te...

Lees meer

Groene laag op de vijver

Groene laag op de vijver

Groene laag op de vijver. Door het warme weer van afgelopen tijd, tegelijkertijd gecombineerd met koude nachten, hebben heel veel bomen en struiken hun bloesemknoppen laten groeien tot het stadium van bijna open te knappen. Nu het weer is omgeslagen naar voor ons mensen iets kouder, zijn juist de nachten minder koud geworden en dat is de reden dat juist nu alle bloesem soorten tegelijk tot bloei komen. En de gevolgen zijn direct te merken; ook voor uw vijver. Door de toegenomen wind wordt er dan ineens heel veel  stuifmeel rond geblazen. Omdat er intussen geen regen is gevallen blijft het stuifmeel alleen plakken op het enige natte oppervlak dat overblijft: het wateroppervlak. Dit effect is herkenbaar aan de laagdikte verschillen op het wateroppervlak ( de kant waar de wind het meest naar toe staat is het dikst).  Veel vijvers die in een bloesemrijke omgeving liggen hebben dan ook last van een geel of groen vettig water oppervlak, dat bij een beetje zon reden geeft tot algenbloei in deze verstikkende toplaag. Eigenlijk heeft uw vijver last van hooikoorts. Aan deze gele of groene laag op de vijver  is heel goed iets  te doen, maar wat het meest geprobeerd wordt is scheppen met een netje en dat  werkt juist niet. Herkent u dit probleem? Neem contact op en ik help u er vanaf! Maart...

Lees meer
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin