Laag drab op de vijver in het voorjaar

Laag drab op de vijver in het voorjaar

Laag drab op de vijver in het voorjaar Vorige week schoot de temperatuur ineens flink omhoog  naar 25 graden. Deze extreem hoge temperaturen in het voorjaar met bakkende zon erbij zorgen soms in combinatie met veel stuifmeel voor een dun broeiend laagje op het water. Je ziet flarden losmazig draad alg op het water met allemaal luchtbelletjes erin. Deze drab kun je het beste met een heel fijn netje wegscheppen. Het zou kunnen dat dit scheppen een paar dagen moet gebeuren voordat je er helemaal van af bent. Wegscheppen is noodzakelijk want als dit laagje te dik wordt dan bestaat de kans dat er te veel licht wordt weggenomen voor de planten. De drijvende drab duidt niet altijd op een tekort aan plantengroei. De combinatie van warmte, licht en voedingstoffen in het dunne bovenste waterlaagje zorgt voor deze algen groei buiten bereik van de zuurstofplanten. Er kan ook een andere oorzaak voor dit probleem zijn. Helder water kan zoveel zuurstof laten ontstaan in een draad alg laagje dat los op de bodem heeft gelegen, dat dit gaat drijven (omdat zuurstof een gas is gaat dit drijven). In dit geval is de oorzaak over het algemeen  wel een tekort aan planten in de vijver. Een tekort aan zuurstofplanten laat draadalgen ontstaan. Het stuifmeel dat hierin terecht komt versterkt het drijvende drab effect. Ook hiervoor geldt: zoveel mogelijk wegscheppen, maar in dit geval ook meer bossen zuurstofplanten...

Lees meer

Vetlaag op de vijver in het najaar.

Vetlaag op de vijver in het najaar.

Vetlaag op de vijver in het najaar.   In een eerder geplaatste blog staat er informatie over een vettige laag op de vijver in de lente. In het najaar kan dit ook gebeuren maar dit heeft dan een hele andere oorzaak. Op bijgevoegde foto is de vetlaag op het water een beetje wittig van kleur en is het bij elkaar gewaaid aan één kant van de vijver. Deze foto is op deze manier genomen omdat de egale vetlaag die verspreid ligt over de hele vijver moeilijk te fotograferen is maar dichter opeen goed zichtbaar is. De kleur van de vettige laag kan verschillen van wit via geel naar groen. Dit effect treedt meestal in de nazomer op bij hogere watertemperaturen. Het gevolg van de hogere watertemperatuur is namelijk dat de bodembacteriën een snellere afbraak van slib veroorzaken. Niet alleen vers slib van dit jaar wordt daarvoor aangesproken maar juist het oude slib wat in de bodem al deels zuurstofloze vertering heeft ondergaan. Dit slib heeft als tussenproduct een olie achtige stof. Zodra de sliblaag waarin deze olie achtige stof opgeslagen zit afgebroken wordt, komt de olie achtige stof vrij en gaat op het water drijven. Zoals gewone olie dat ook doet. Als u dus een vettige olie achtige laag in deze tijd van het jaar op het vijver oppervlak krijgt duidt dit op een te dikke modderlaag op de bodem. Als deze overmaat aan voedingsstoffen vrijkomt in het water treedt er vaak sterke alg vorming op. Dat kan in de vorm van draadalg maar ook als zweefalg. Dit is afhankelijk van de waterkwaliteit. De beste remedie is het wegnemen van de dikke modderlaag echter zonder de wortels van de zuurstofplanten te verwijderen, omdat die juist algen groei onderdrukken met hun groei. Dit is een klus voor de herfst/winter en dient met de juiste technieken en apparatuur uitgevoerd te worden. Als dit op een goede manier uitgevoerd wordt dan komen in de lente alle zuurstofplanten weer keurig op. Soms is het nodig om extra zuurstofplanten bij te plaatsen om de juiste groeicapaciteit in verhouding met de hoeveelheid water in de vijver in evenwicht te brengen. De waterhardheid is voor zuurstofplanten een belangrijke factor om hun groeicapaciteit optimaal te kunnen benutten. Dus metingen van de waardes van de waterhardheid zijn hierbij van groot belang en moeten op peil gebracht worden indien...

Lees meer

Groene laag op de vijver

Groene laag op de vijver

Groene laag op de vijver. Door het warme weer van afgelopen tijd, tegelijkertijd gecombineerd met koude nachten, hebben heel veel bomen en struiken hun bloesemknoppen laten groeien tot het stadium van bijna open te knappen. Nu het weer is omgeslagen naar voor ons mensen iets kouder, zijn juist de nachten minder koud geworden en dat is de reden dat juist nu alle bloesem soorten tegelijk tot bloei komen. En de gevolgen zijn direct te merken; ook voor uw vijver. Door de toegenomen wind wordt er dan ineens heel veel  stuifmeel rond geblazen. Omdat er intussen geen regen is gevallen blijft het stuifmeel alleen plakken op het enige natte oppervlak dat overblijft: het wateroppervlak. Dit effect is herkenbaar aan de laagdikte verschillen op het wateroppervlak ( de kant waar de wind het meest naar toe staat is het dikst).  Veel vijvers die in een bloesemrijke omgeving liggen hebben dan ook last van een geel of groen vettig water oppervlak, dat bij een beetje zon reden geeft tot algenbloei in deze verstikkende toplaag. Eigenlijk heeft uw vijver last van hooikoorts. Aan deze gele of groene laag op de vijver  is heel goed iets  te doen, maar wat het meest geprobeerd wordt is scheppen met een netje en dat  werkt juist niet. Herkent u dit probleem? Neem contact op en ik help u er vanaf! Maart...

Lees meer
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin