Groen water

Deel dit bericht

Groen water.

DSC00272-Optimized
Wie kent het niet, een paar dagen warm of zonnig weer en de vijver begint steeds troebeler te  worden. Kortom je hebt ineens groen water in de vijver.

Wat is er aan de hand?

Door de hogere temperaturen van het water zijn bacteriën in staat organische resten (bladeren, bloesem, stuifmeel, vissenmest etc.) om te zetten in voor de planten opneembare voedingstoffen. Om echter deze voedingstoffen te kunnen verbruiken heeft een plant koolstofdioxide nodig. Beschikbaarheid van koolstofdioxide in water heeft te maken met 2 waterkwaliteitsfactoren : PH en KH.

PH geeft de hoeveelheid beschikbare waterstof ionen aan (zuur). Dat wil zeggen: hoe lager de PH hoe meer waterstof ionen. Optimaal voor de vijver is een PH tussen de 6,5 en 7,5.

KH is de mate van aanwezigheid van het opgeloste rest ion van koolstofdioxide (carbonaat).

Om een adembaar milieu voor zuurstofplanten te hebben moeten beide factoren van een juiste waarde zijn om genoeg koolstofdioxide beschikbaar te hebben voor plantengroei.

Bijvoorbeeld een PH van 9 en een KH van 8 geeft niet genoeg koolstofdioxide voor zuurstofplanten planten. Sterker nog bij deze PH waarde is het niet mogelijk de koolstofdioxide beschikbaarheid te verhogen met kalkproducten, want deze lossen dan niet op.

Als eenmaal het water groen troebel is, kunnen de algen echt de overhand krijgen omdat ze nu 2 factoren beheersen die voor plantengroei nodig zijn: namelijk licht en koolstofdioxide.

Bemesting was er genoeg, vanwege de verhoogde activiteit van de afbraak bacteriën, dus hebben de algen die het water groen maken nu de vrije hand om de zuurstofplanten te verstikken.

Door de massale aanwezigheid van microscopisch kleine algjes wordt het water in hoog tempo van koolstofdioxide ontdaan waardoor PH en KH in rap tempo respectievelijk omhoog en naar beneden gaan (biogene ontkalking).

Er zijn tal van mogelijkheden (technische en biologische, of gecombineerd) om deze ongewenste situatie te doorbreken. In elke afzonderlijke situatie is er een passende oplossing voorhanden om uw vijver weer in evenwicht te brengen, echter om dit goed af te stemmen is een plan van aanpak nodig voor uw specifieke situatie. Neem gerust contact op om met mijn hulp weer tot een helder resultaat te komen!