Laag drab op de vijver in het voorjaar

Deel dit bericht

drabLaag drab op de vijver in het voorjaar

Vorige week schoot de temperatuur ineens flink omhoog  naar 25 graden. Deze extreem hoge temperaturen in het voorjaar met bakkende zon erbij zorgen soms in combinatie met veel stuifmeel voor een dun broeiend laagje op het water. Je ziet flarden losmazig draad alg op het water met allemaal luchtbelletjes erin. Deze drab kun je het beste met een heel fijn netje wegscheppen. Het zou kunnen dat dit scheppen een paar dagen moet gebeuren voordat je er helemaal van af bent. Wegscheppen is noodzakelijk want als dit laagje te dik wordt dan bestaat de kans dat er te veel licht wordt weggenomen voor de planten.

De drijvende drab duidt niet altijd op een tekort aan plantengroei. De combinatie van warmte, licht en voedingstoffen in het dunne bovenste waterlaagje zorgt voor deze algen groei buiten bereik van de zuurstofplanten.

Er kan ook een andere oorzaak voor dit probleem zijn. Helder water kan zoveel zuurstof laten ontstaan in een draad alg laagje dat los op de bodem heeft gelegen, dat dit gaat drijven (omdat zuurstof een gas is gaat dit drijven). In dit geval is de oorzaak over het algemeen  wel een tekort aan planten in de vijver. Een tekort aan zuurstofplanten laat draadalgen ontstaan. Het stuifmeel dat hierin terecht komt versterkt het drijvende drab effect. Ook hiervoor geldt: zoveel mogelijk wegscheppen, maar in dit geval ook meer bossen zuurstofplanten plaatsen.