Werkwijze

Mijn werkwijzevijverplanten

Heeft u problemen met uw vijver of bent u van plan een vijver aan te (laten) leggen? Dan kan ik u helpen! Uw ergernis of probleem zal door mijn hulp veranderen in enthousiasme! Met transparante afspraken en een helder concept, maak ik voor uw situatie een duidelijk plan van aanpak dat zich onderscheidt door specifieke details die voor de toekomst van uw vijver vaak het verschil maken tussen teleurstelling en succes.

 

Niet alleen het probleem wegnemen, maar ook de oorzaak

Er zijn diverse (dure) middelen te koop om vijverproblemen te verhelpen, maar het effect hiervan is tijdelijk. Symptoombestrijding neemt niet de oorzaak van het probleem weg. Ik doe dat wel op een natuurlijke, biologisch verantwoorde manier, gebaseerd op theoretische en praktische kennis vanuit mijn HBO-opleidingen ecologie en analytische chemie, en de jarenlange toepassing hiervan in alle mogelijk denkbare watermilieus!

 

Aanleg: uitvoering bepaalt het succes!

Met de wijze van aanleggen van een vijver bepaalt u al in belangrijke mate het succes ervan voor de toekomst. Voor een vijver zijn veel meer zaken van belang dan voor een tuin. Niet alleen de vorm, maar ook ligging en diepte zijn belangrijk om het tot het resultaat te komen wat u in gedachten heeft. Ook het doel van de vijver is van wezenlijk belang voor de uitvoering. Zo zijn er natuurlijke vijvers, zwemvijvers, koivijvers, spiegelvijvers, beeklopen, watervallen, gekoppelde vijvers en moerasvijvers met of zonder technische hulpmiddelen.

Niets is erger dan bij optredende problemen te moeten horen dat er weinig (tenzij tegen hoge kosten) aan te doen is, omdat er bij de aanleg fouten zijn gemaakt. Ik bekijk daarom samen met u wat nodig is om uw plan zo goed mogelijk in de bestaande situatie te realiseren.

 

Onderhoud afgestemd op het seizoen

Het is mogelijk een onderhoudscontract voor uw vijver en tuin af te sluiten afgestemd op de details van elk seizoen. Hierdoor blijft het geheel niet alleen mooi, maar kan het ook uitgroeien tot iets mooiers dan het eerst was!

Om eens twee details van het afgelopen jaar (2013) te noemen:

  • De lente was zo koud en droog dat er in veel vijvers veel meer draadalgwoekering voor kwam dan normaal, omdat de waterplanten veel later begonnen te groeien. Dit werd nog versterkt doordat achtergebleven herfstblad niet verteerde, maar verdroogde en door de wind alsnog de vijver werd ingeblazen.
  • Deze herfst is zodanig zacht geweest dat de bladval niet zoals normaal na een goede nachtvorst in oktober binnen twee weken voorbij was. Hierdoor is er een trage bladvalperiode van begin oktober tot half december geweest. Heel veel vijverbezitters zijn geneigd al het ingevallen blad in één keer te verwijderen als alle bomen kaal zijn. Gevolg hiervan is dat het blad dat begin oktober gevallen is al als een zwarte sliblaag op de bodem ligt en dus niet meer op de normale manier met een net weg te nemen is.

 

Enthousiast geworden? Of misschien nog vragen?

Graag licht ik u mijn werkwijze nader toe. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? U kunt me 7 dagen per week bereiken via e-mail en telefoon