Algen in de zwemvijver

Deel dit bericht

algen zwembad vijverAlgen in de zwemvijver.

Veel mensen met een zwemvijver hebben juist in het voorjaar last van draad algen. Draad algen zijn eigenlijk groenwieren met een langgerekte meercellige structuur. Ze komen het uitbundigst voor op het ondiepe talud van het moerasplanten deel.
Er zijn in de handel producten verkrijgbaar die op drie manieren draad algen kunnen voorkomen: met zware metalen (koper en zink producten), met herbiciden (enzym blokkerende landbouw vergiften) en met voedingsstoffen opnemende toevoegingen. Met name fosfaat wordt hierdoor vastgelegd. Het nadeel van al deze producten is dat ze op den duur ook schadelijk op de planten in het moerasdeel werken. Een veel gehoorde klacht is dan ook: Mijn water is wel helder, maar de waterplanten in het helofyten filter groeien niet. Dus het mooie moeras dat je denkt te krijgen om de zwemvijver heen blijft kaal en saai met wegkwijnende planten.

Mijn oplossing voor dit probleem werkt op een innovatieve en duurzame mechanische manier en maakt het voor draad- en zweef algen onmogelijk een goede celstructuur op te bouwen. Dus alle voedingsstoffen blijven beschikbaar voor de planten die u wel wilt zien rond uw zwemvijver. Deze techniek kunt u natuurlijk zelf aanschaffen, maar is ook te huur bij mij. Dit kan tot een wateroppervlakte van 5000m² met een maximale lengte van 70 meter.

19 maart 2014