Schoonmaken van bodemdrain en leidingen.

Deel dit bericht

Schoonmaken van bodemdrain en leidingen.


Schoonmaken van bodemdrain en leidingen naar het filter van een koi vijver is geen overbodige luxe.

Sommige koi vijver filters die via een bodemdrain en leidingen op zwaartekracht (gravity) van vuil worden voorzien, vertonen na verloop van jaren toch een steeds verder gaande vermindering van watertransport naar de eerste filterruimte.

Deze verminderde aanvoer kan verschillende oorzaken hebben:

1. Er kan een prop draadalgen vasthaken om de buis waarmee de deksel van de bodemdrain bevestigd zit. Op den duur gaat er zich steeds meer vuil verzamelen en verstopt de buis van de drain naar het filter.

2. Biologische aangroei veroorzaakt  wanddikte groei, waar weer vuil in blijft haken etc. Deze biologische aangroei kan bestaan uit driehoeks mosselen (dreissena), zoetwatersponsen (Spongilla lacustris en Ephydatia fluviatilis) of koloniën klokdiertjes (vorticella); en zelfs zoetwaterpoliepen (Hydra) kunnen verstoppingen veroorzaken.

Ook al wordt regelmatig de “lege vortex” methode toegepast, toch kunnen deze oorzaken op den duur voor problemen gaan zorgen. Als de vrije doorvoer van de leidingen eenmaal minder wordt, kun je je voorstellen dat de vuilophoping steeds sneller gaat tot er echt een verstopping optreedt.

Afgelopen dagen ben ik bezig geweest om zo’n verminderde doorstroming in een koi vijver op te lossen. Omdat koi vijvers meestal diep zijn kwamen duikbril en snorkel wel van pas.

Als u merkt dat het wateroppervlak in  de eerste kamer  van uw filtersysteem steeds lager komt te staan, duidt dit op een verhoogd vacuüm dat nodig is om het water door de leidingen te trekken. Wacht niet langer af, want hoe verder uw drain en leidingen verstopt raken, hoe moeilijker ze weer schoon te krijgen zijn!

Het is mij gelukt om alle verstoppingen weg te krijgen, maar de kans van slagen is ook afhankelijk van de complexiteit van aanleg (hoeveel kranen, bochten, T-stukken, en over welke lengte).

Dit is wel een klus om in de zomermaanden te doen, omdat een dag lang in 16 graden water nog net kan, maar verwacht niet dat dit onder de 10 graden vol te houden is!