Vetlaag op de vijver in het najaar.

Deel dit bericht

vetlaag vijver

Vetlaag op de vijver in het najaar.

 

In een eerder geplaatste blog staat er informatie over een vettige laag op de vijver in de lente.

In het najaar kan dit ook gebeuren maar dit heeft dan een hele andere oorzaak.

Op bijgevoegde foto is de vetlaag op het water een beetje wittig van kleur en is het bij elkaar gewaaid aan één kant van de vijver. Deze foto is op deze manier genomen omdat de egale vetlaag die verspreid ligt over de hele vijver moeilijk te fotograferen is maar dichter opeen goed zichtbaar is.

De kleur van de vettige laag kan verschillen van wit via geel naar groen.

Dit effect treedt meestal in de nazomer op bij hogere watertemperaturen.

Het gevolg van de hogere watertemperatuur is namelijk dat de bodembacteriën een snellere afbraak van slib veroorzaken.

Niet alleen vers slib van dit jaar wordt daarvoor aangesproken maar juist het oude slib wat in de bodem al deels zuurstofloze vertering heeft ondergaan. Dit slib heeft als tussenproduct een olie achtige stof.

Zodra de sliblaag waarin deze olie achtige stof opgeslagen zit afgebroken wordt, komt de olie achtige stof vrij en gaat op het water drijven. Zoals gewone olie dat ook doet.

Als u dus een vettige olie achtige laag in deze tijd van het jaar op het vijver oppervlak krijgt duidt dit op een te dikke modderlaag op de bodem. Als deze overmaat aan voedingsstoffen vrijkomt in het water treedt er vaak sterke alg vorming op. Dat kan in de vorm van draadalg maar ook als zweefalg. Dit is afhankelijk van de waterkwaliteit.

De beste remedie is het wegnemen van de dikke modderlaag echter zonder de wortels van de zuurstofplanten te verwijderen, omdat die juist algen groei onderdrukken met hun groei.

Dit is een klus voor de herfst/winter en dient met de juiste technieken en apparatuur uitgevoerd te worden.

Als dit op een goede manier uitgevoerd wordt dan komen in de lente alle zuurstofplanten weer keurig op.

Soms is het nodig om extra zuurstofplanten bij te plaatsen om de juiste groeicapaciteit in verhouding met de hoeveelheid water in de vijver in evenwicht te brengen.

De waterhardheid is voor zuurstofplanten een belangrijke factor om hun groeicapaciteit optimaal te kunnen benutten. Dus metingen van de waardes van de waterhardheid zijn hierbij van groot belang en moeten op peil gebracht worden indien nodig.